OBS! Skolresurs har nu samlat allt material som berör öppna laborationer under en ny portal. Här finns, utöver det gamla, en hel del nytt material, bl.a. ett antal öppna laborationsuppgifter. Klicka här för att komma till sidan (uppdaterad, januari 2021).


Här hittar du korta filmklipp som visar grundläggande metoder och ”verktyg” i kemi som kan användas av eleverna då de har planer för vad de ska göra men inte vet vilka ”verktyg” de kan använda.

Öppna laborationer eller öppna undersökningar innebär att eleverna själva skall planera hur de genomför en undersökning. Svårighetsgraden varierar beroende på vilket stadium det gäller. Då elever jobbar med utmaningen att själva planera hur de skall gå tillväga utvecklar de samtidigt ett naturvetenskapligt arbetssätt där de lär sig att hantera variabler, kritiskt granska resultat, dokumentera m.m. Forskning visar att många elever upplever öppna laborationer som positiva utmaningar och lärorika. Gärna skall utmaningarna vara kopplade till verkligheten.

Här hittas bl.a. en Youtubefilm där elever i årskurs 8 jobbar med en öppen laboration. På nätsidorna hittas också ett antal korta filmer med demonstrationer av grundläggande laborativa metoder i kemi. Varje film kan enkelt nås via en QR-kod. Tanken med filmerna är att eleverna ska kunna utnyttja dem då de planerar en undersökning, de vet vad de borde göra, men de vet inte riktigt hur. Kopiera listorna över metodfilmerna, laminera och häng upp på väggen i labben, så att eleverna enkelt hittar filmerna.

 

Filmklipp från ett klassrum där eleverna arbetar med en öppen laboration.

Vad är öppna laborationer och hur man kan jobba med dem?

Denna lista Verktygsback för öppna laborationer kan delas ut åt eleverna.

Verktygslådan:

Samtliga filmer hittas även på vår youtubekanal Skolresurs

Materialbeskrivning (kalkvatten, konduktivitetstestare, lösningar till nickeltest, reagensen till biuret testet, rostindikator)

Kontakta oss

Har du frågor eller önskemål om nya verktygsfilmer kan du kontakta Berit Kurtén, pensionerad akademilektor i kemins didaktik vid Åbo Akademi
E-post: berit.kurten@abo.fi

Skolresurs är ett finlandssvenskt samarbetsprojekt för alla landets svenska skolor. Vår ledstjärna är intresset för matematik, naturvetenskap och teknik och de möjligheter dessa ämnesområden har för fortsatta studier och en kommande yrkeskarriär.