Här hittar du korta filmklipp som visar grundläggande metoder och ”verktyg” i kemi som kan användas av eleverna då de har planer för vad de ska göra men inte vet vilka ”verktyg” de kan använda.

Filmklipp från ett klassrum där eleverna arbetar med en öppen laboration.

Vad är öppna laborationer och hur man kan jobba med dem?

Denna lista Verktygsback för öppna laborationer kan delas ut åt eleverna.

Verktygslådan:

Samtliga filmer hittas även på vår youtubekanal Skolresurs

Materialbeskrivning (kalkvatten, konduktivitetstestare, lösningar till nickeltest, reagensen till biuret testet, rostindikator)

Kontakta oss

Har du frågor eller önskemål om nya verktygsfilmer kan du kontakta Berit Kurtén, akademilektor i kemins didaktik vid Åbo Akademi
E-post: berit.kurten@abo.fi

 

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (RC) är ett finlandssvenskt samarbetsprojekt för alla landets svenska skolor. Vår ledstjärna är intresset för matematik, naturvetenskap och teknik och de möjligheter dessa ämnesområden har för fortsatta studier och en kommande yrkeskarriär.