Detta är en samling problemlösningsuppgifter utvalda ur två kompendier (Individuell problemlösning i klassen, Mera problemlösning i klassen) skrivna av Lars Burman. Kompendierna utgavs av Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 1996 respektive 1997. Uppgifterna har överförts till digital form och omarbetats en aning för att bättre passa in i vår tid.
Samlingen uppgifter var ursprungligen ett resultat av PUMA-projektet, vilket bedrevs åren 1993-1997 i samarbete mellan Institutionen för lärarutbildning och Vasa övningsskolas högstadium. Avsikten med projektet var att utveckla matematikundervisningen beträffande inlärning och undervisningsmetoder som utvärdering.

PROBLEML_SNINGSUPPGIFTER
PROBLEM_Inledning

Problemlösning i matematiken