Den populära PROFFSdays-serien avslutas i Åbo den 20-21/11. PROFFSdays är ett hands-on-event för lärare på temat programmering och digitalt skapande som ordnas inom PROFFS-projektet. Eftersom projektet är på slutrakan slår vi på stort med tre utländska talare och workshophållare, däribland Phil Bagge som arbetar med programmering och making i England och Andreas S. Hedlund som bl.a. utvecklat kodväskor för skolbruk i Skellefteå. Det finns workshops som passar alla – oberoende av om du är nybörjare eller har kommit en bit på vägen, eller om du jobbar med lärplatta eller dator.

Nytt för detta PROFFSdays är att vi ordnar ett specialspår för alla som identifierar sig som skolledare (t.ex. rektorer, handledare, tutorlärare och bildningsdirektörer) måndagen den 20/11 på temat “Leda digitalisering”. Vi har anlitat Annika Agelii Genlott från Örebro universitet och Sveriges kommuner och landsting som jobbar med dessa frågor – hon är bra och verkligen värd att lyssna på då hon talar om verksamhetskultur och förändring av andra graden. Om ledarskapsfrågor kring digitalisering intresserar är detta ett ypperligt tillfälle att fundera på dessa tillsammans med Annika och andra som befinner sig i samma situation.

Evenemanget är avgiftsfritt och riktar sig till lärare i förskolan och den grundläggande utbildningen (F-9). Huvudarrangör är projektet PROFFS 2.0 (Programmering för förskola och skola) med finansiering från Utbildningsstyrelsen.

Mer information om programmet, talarna och anmälan finns på http://proffsdays.wordpress.com <http://proffsdays.wordpress.com/>.

Varmt välkommen och ta gärna en eller flera kolleger med dig!

PROFFSdays i Åbo den 20-21.11 2017