Dekorativ bild på barn som gör experiment och det skummar ur glas.

Här finns fortbildningar för dig som jobbar inom fältet för småbarnspedagogik. Välkommen med!


Dekorativ bild som föreställer logon för Flexma. Den består av texten Flexma i färg, bokstaven e är en figur

Flexma – eller Flexibel matematik 2.0 – ett nätbaserat fortbildningsprogram

Utbildningen kombinerar de senaste forskningsrönen kring flexibelt matematiskt tänkande och lärande i matematik. Undervisningsmaterialet har utvecklats av finländska experter utgående från den senaste forskningen på området. Materialet omfattar bland annat lektionsplaner, spelifierade lärmiljöer, lek- och verksamhetsmiljöer, digitala övningsmaterial och uppgifter. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna.

Följ länken nedan för att läsa mer om fortbildningsprogrammet: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/nyhetsbrev/nyhetsbrev-2-2020/flexibel-matematik-2-0/


Dekorativ bild som föreställer Lumatikkas logo, dvs. texten Lumatikka i en blå boll

LUMATIKKA – Fortbildningsprogram för matematikundervisning

LUMATIKKA-fortbildningen erbjuder en unik möjlighet för pedagoger att utveckla sina matematiska och pedagogiska färdigheter. Fortbildningen riktar sig till pedagoger på samtliga stadier. Innehållet består av tre delar – en gemensam del, en årskursspecifik del och en valfri del. Som deltagare kan du välja att delta i samtliga delar eller i någon av delarna. Du skräddarsyr en lärstig som passar just för dig!

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är kostnadsfri för deltagaren. Följ länken till sidan för pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi för mer information om fortbildningen : https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/lumatikka2020/