Vetenskapklubben GoEdu erbjuder tips på hurudnan projket ni kan jobba med i StarT.

Ursprungsmaterialet är från Vetenskapsutbildningscentret vid Helsingfors universitet.