StarT är ett program initierat av LUMA-center Finland. StarT stöder det läroplansenliga arbetet med fenomenbaserade projekt i skolan.

StarT läsåret 2017-2018: 5000 elever från över 40 länder, 500 projekt, 100 goda modeller och 10 festivaler.

Med StarT vill vi uppmuntra alla barn och unga (3-19 år) att arbeta med fenomenbaserade, kreativa och mångvetenskapliga projekt. (Läs mer om Start-projekt)

Vi erbjuder lärare stöd, idéer, material och avgiftsfri utbildning (på engelska, på finska). För att vi skall veta till vem vi skall erbjuda stöd, ber vi att ni förhandsanmäler er.

Barn och unga som deltar i StarT får en möjlighet att visa upp sina projekt på StarT-festivaler som ordnas runtomkring i Finland under våren. På festivalerna kan lärarna presentera sina goda modeller för genomförande av StarT-projekt och dessutom ta del av andra lärares bästa tips. De bästa projekten och de bästa goda modellerna belönas på festivalerna.

Finlands representanter till Science on Stage 2019 festivalen i Portugal väljs bland lärare som deltagit med goda modeller i internationella serien.

Förra våren ordnades den första svenskspråkiga StarT-festivalen i Raseborg. Här kan du se hur det gick till

Här är några exempel på StarT-projekt från tidigare år. Mera hittar du på StarT:s egen youtube-kanal.