Från AI till ploggning

I höst bjuder Svenska Kulturfonden på en inspirationsdag för lärare i naturvetenskaper. Dagen ordnas på Heureka i Vanda måndagen den 18 november 2019.

I en allt mer komplex värld är undervisningen i naturvetenskaper viktig. Klass- och ämneslärare jobbar hårt för att följa med den snabba vetenskapliga utvecklingen och se till att elever och studerande får ta del av aktuell kunskap och utveckla färdigheter som behövs i framtiden. PISA 2015 visar att det finns ett tydligt samband mellan ungas motivation och deras prestationer i naturvetenskapliga ämnen.

Kulturfonden vill stödja de svenskspråkiga lärarna i naturvetenskapliga ämnen i årskurs 1-9 och på andra stadiet. Därför ordnas nu ett seminarium som ger verktyg och vägkost för aktuell och inspirerande undervisning. Seminariet riktar sig i första hand till lärare, men lämpar sig också för andra intresserade.

Bekanta dig med inspirationsdagens program här.

Att delta i seminariet är gratis. Kulturfonden bjuder på kaffe, lunch och inträdet till Heurekas utställningar.

Anmäl dig på webbadressen http://anmalan.kulturfonden.fi senast den 4 november 2019.

Välkommen! 

Svenska Kulturfonden ordnar en inspirationsdag för lärare på Heureka 18.11

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *