Svenskspråkigt program för klasser i åk 1-6 under CodeWeek

Svenskspråkigt program för klasser i åk 1-6 under CodeWeek

Onsdagen den 13.10 är det möjligt att delta på svenska i CodeWeek under workshoppen “Smarta grejer” som ordnas för klasser i åk 1-6. Målgrupp: årskurserna 1-6  Tid: 9.15-10.15 Utbildare: Linda Mannila           Programmering och sensorer öppnar nya möjligheter för att designa smartare uppfinningar som gör vardagen lite lättare

Europeiska rymdorganisationen ESA och vetenskapscentret Heureka grundar nationell ESERO-enhet i Finland

Europeiska rymdorganisationen ESA och vetenskapscentret Heureka grundar nationell ESERO-enhet i Finland

Skolresurs’ fleråriga samarbete med det nordiska samarbetsprojektet Nordic ESERO avslutades officiellt vid årsskiftet 2020-2021. Nordic ESERO avslutades, men i stället startas tre nya nationella ESERO:n, nämligen ESERO Norge, ESERO Sverige och ESERO Finland.  Nedan utdrag från Vetenskapscentret Heurekas pressmeddelande från