Populära Flexibel matematik-nätkurserna 1.9–15.12.2021 är här igen – hitta din egen favorit!

Populära Flexibel matematik-nätkurserna 1.9–15.12.2021 är här igen – hitta din egen favorit!

Det svenska kursutbudet inom fortbildningsprogrammet Flexibel matematik (Flexma) består av två målgruppsspecifika kurser för småbarnspedagoger och förskolelärare om matematiska lek- och verksamhetsmiljöer (6 sp) samt om identifiering av stödbehov hos 3–5-åringar (2 sp) samt en introduktionskurs om flexibelt matematiskt tänkande (3