Europeiska rymdorganisationen ESA och vetenskapscentret Heureka grundar nationell ESERO-enhet i Finland

Europeiska rymdorganisationen ESA och vetenskapscentret Heureka grundar nationell ESERO-enhet i Finland

Skolresurs’ fleråriga samarbete med det nordiska samarbetsprojektet Nordic ESERO avslutades officiellt vid årsskiftet 2020-2021. Nordic ESERO avslutades, men i stället startas tre nya nationella ESERO:n, nämligen ESERO Norge, ESERO Sverige och ESERO Finland.  Nedan utdrag från Vetenskapscentret Heurekas pressmeddelande från