Skolresurs är en del av Åbo Akademis verksamhet och omfattas därför av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Webbplatsen skolresurs.fi kommer att flyttas till en annan plattform och göras helt om under slutet av år 2020. En orsak till att webbplatsen förnyas är att vi vill förbättra tillgängligheten. Eftersom arbetet med den nya webbplatsen pågår, har vi inte vidtagit åtgärder för att kontrollera eller förbättra tillgänligheten på den nuvarande webbplatsen. Här hänvisar vi till oproportionerlig börda i WCAG 2.1 (information på engelska).

Vill du ändå påpeka brister i tillgängligheten kan du kontakta oss per e-post på e-postadressen tillgangligt@abo.fi.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats, se ovan. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer till växeln: 0295 016 000

Denna upplaga av skolresurs.fi publicerades ursprungligen i slutet av år 2014. Den nya webbplatsen räknas vara publicerad senast inom januari 2021.