Pyramider

TRE FYRSIDIGA PYRAMIDER  är ett arbetsmaterial för olika årskurser

Vikmodellerna kan användas i åk 1 – 8:
–   Klipp, vik, bygg och fundera. Rita ev. mönster på pyramidens sidor före klippandet. (Lim behövs inte!)
–   Två pyramider med likadana basytor kan fogas ihop bas mot bas.

Vikmodellerna med tillhörande räkneuppgifter kan användas i åk 9  och gymnasiet:
–   Observera att det finns två varianter av samma uppgifter! De skiljer sig från varandra endast i frågan om bildseriens utseende: I den ena varianten används färgbilder med lika långa sträckor i samma färg för att förtydliga idén, i den andra är pyramiderna jämngråa och användaren uppmanas färga själv. Välj den du föredrar.
–   I en klass, där det finns elever som tycker det är svårt att räkna med variabler, kan man ju förenkla uppgiften genom att bestämma kantlängden i den första pyramiden, t.ex.  a = 1 . Eller varför inte låta eleverna välja om de vill använda variabeln  a  eller ett bestämt talvärde? Sedan kan man ju jämföra resultaten och diskutera skillnader / likheter.

Eftersom det finns tre olika vikmodeller kunde grupparbete med tre elever per grupp vara lämpligt

(Idén till vikmodellerna är hämtad ur Jaakko Joki: Hahmottavaa geometriaa. Opetushallitus.Yliopistopaino, Helsinki 2004. ISBN 952-13-2162-8)

PyramidBESKRIVNING
PyramidUPPGIFTERv1
PyramidUPPGIFTERv2
PyramidVIKMODELL

Tre fyrsidiga pyramider