LUMA Åbo Akademi och Lounais-Suomen LUMA-keskus lånar ut tre olika mobila laboratorier till skolor, laboratoriet för vattenkvalitet är ett av dem. Läs mer om utlåningen här: http://www.skolresurs.fi/mobila-laboratorier/

Med mobila sonder kan man undersöka närmiljöns vattenkvalitet. Eleverna fördjupar sig därigenom i närmiljös tillstånd samt i människans inverkan på vattendragen.

Temat för samman alla naturvetenskaper.

Egenskaper som kan bestämmas i fält med det mobila vattenlaboratoriet (sonderna) är:

  • pH (surhet)
  • Nitrat och ammonium
  • Temperatur
  • Grumlighet
  • Konduktivitet (elektrisk ledningsförmåga)
  • Ljusmängd tillgänglig för fotosyntes

Resultaten kan sparas och jämföras med tidigare resultat i järviwiki med hjälp av en applikation (på finska). På så sätt kan undervisningsgruppen skapa aktuell geodata.

Sonderna för vattenmätning och resultaten

Sonderna kopplas trådlöst till iPad, Lab Quest 2-apparaten eller via US till en dator. Därefter är sonderna klara att användas för mätningar och sondens sensordel kan placeras i vattnet

  • Endast nitrat- samt turbiditetssonderna kräver kalibrering innan mätningen kan utföras. Kalibreringen är dock lätt att utföra och instruktionerna finns i sondernas bruksanvisningar

Järviwiki upprätthålls av Finlands miljöcentral (SYKE). I Järviwiki kan man spara mätresultat med hjälp av en applikation (funktionen fungerar endast på den finska versionen av sidan).

  • I balken på webbsidans vänstra kant under rubriken työkalut hittas applikationen under namnet havaintolähetti. Verktyget fungerar både på dator samt mobila enheter. Efter att man tryckt upp funktionen väljer man käynnistä havaintolähetti och loggar in. Resultaten kan sparas som gäst eller, ifall du skapat ett användarkonto, med din egen signatur. Ifall du tillåtit applikationen att använda din GPS position ges positionsdata automatiskt. Positionen kan även väljas manuellt på kartan till exempel ifall mätresultaten förs in i efterhand. Nere på sidan kan man förflytta sig framåt och bakåt i programmet. Välj ditt observationsställe (eller skapa ett nytt) och välj även datum för mätningen. Använd ämnestaggen #mobiLUMA så att alla mätningar gjorda med mobillaboratoriet kan granskas på kartan samtidigt. Skriv in resultaten för de storheter du mätt (alla fält måste inte fyllas i) och spara resultaten i databasen.

Mer information via följande länk: https://sites.utu.fi/luma/sv/undervisningshelheterna/vattenmatningar/