Veckans matematikproblem är en serie uppgifter från år 2014 som har skapats av matematiklärarstuderande. Uppgifterna publicerades  i LUMA-sanomat under våren 2014 och efter översättning finns de tillgängliga även här. Som lärare har du rätt att modifiera uppgifterna så att de passar för den ålderskategori, det temaområde eller den svårighetsgrad du behöver.

Ärter i flaska
Sinus, cosinus och tangent
Diagram och lägesmått
Spela bingo i koordinatsystem
Vinkelsummor – trianglar och månghörningar

 

Veckans matematikproblem