Vi på Skolresurs finns till bland annat för att stöda och erbjuda resurser för lärare och andra intresserade. Här har vi samlat länkar till våra bloggar och andra sidor som kan vara till nytta i undervisningen.

Circular Classroom – hållbar utveckling

 • En interaktiv undervisningshelhet som tar det cirkulära tänkandet in i klassrummet. Helheten är riktad till gymnasieelever och -lärare.

EduGalaxenRymdkofferten

 • Blogg som startade i efterdyningarna av en fortbildning anordnad av Nordic ESERO och är riktad till lärare.

ESERO Finland

 • ESERO (European Space Education Resource Office) är grundat av ESA (European Space Agency) och annordnar fortbildningar i naturvetenskapliga ämnen för nordiska grund- och gymnasielärare.

Fy/Ke resursen

 • Webbmaterial som är tänkt för klasslärare som undervisar i åk 3-6.

Ma.fi

 • Ma.fi är en komplett, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen.

Matteva

 • Matteva är en samling övningar, spel och aktiviteter att använda i matematikundervisningen.  Målgruppen är främst högstadiet, men en del övningar är lämpliga också i lågstadiet.

Mobila laboratorier

 • Information om tre olika mobila laboratorier som skolor kan låna.

Räkna med mig

 • Blogg med material för matematikundervisningen på olika stadier.

Teknikpoolen

 • Teknikpoolen är en blogg som görs i samarbete mellan Skolresurs och Teknikpoolen i Raseborg.

Vetamix

 • Vetamix är en samlande sida där alla kunskapstörstande kan hitta innehåll. Det finns innehåll såväl för skolor som för andra nyfikna.

Youtube (Skolresurs på Youtube)

 • Bl.a. olika experiment, intervjuer och introduktion till t.ex. programmering.

Öppna laborationer

 • Här hittar du korta filmklipp som visar grundläggande metoder och ”verktyg” i kemi som kan användas av eleverna då de har planer för vad de ska göra men inte vet vilka ”verktyg” de kan använda.