Circular Classroom – hållbar utveckling

 • En interaktiv undervisningshelhet som tar det cirkulära tänkandet in i klassrummet. Helheten är riktad till gymnasieelever och -lärare.

EduGalaxenRymdkofferten

 • Blogg som startade i efterdyningarna av en fortbildning anordnad av Nordic ESERO och är riktad till lärare.

Fy/Ke resursen

 • Webbmaterial som är tänkt för klasslärare som undervisar i åk 3-6.

Räkna med mig

 • Blogg med material för matematikundervisningen på olika stadier.

Teknikpoolen

 • Teknikpoolen är en blogg som görs i samarbete mellan Skolresurs och Teknikpoolen i Raseborg.

Mobila laboratorier

 • Information om tre olika mobila laboratorier som skolor kan låna.

Öppna laborationer

 • Här hittar du korta filmklipp som visar grundläggande metoder och ”verktyg” i kemi som kan användas av eleverna då de har planer för vad de ska göra men inte vet vilka ”verktyg” de kan använda.

Matteva

 • Matteva är en samling övningar, spel och aktiviteter att använda i matematikundervisningen.  Målgruppen är främst högstadiet, men en del övningar är lämpliga också i lågstadiet.

Matematik.fi

 • Ma.fi är en komplett, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen.

Mission X

 • Mission X: Träna som en astronaut» är ett internationellt undervisningsupplägg för elever på grundskolans årskurser 3 -6 (10 – 12 år) med fokus på hälsa, fysisk fostran och kost, och där eleverna utmanas att «träna som en astronaut.

Nordic ESERO

 • Nordic ESERO (European Space Education Resource Office) är grundat av ESA (European Space Agency) och annordnar fortbildningar i naturvetenskapliga ämnen för nordiska grund- och gymnasielärare.

Vetamix

 • Vetamix är en samlande sida där alla kunskapstörstande kan hitta innehåll. Det finns innehåll såväl för skolor som för andra nyfikna.

 

Skolresurs på Youtube

 • Bl.a. olika experiment, intervjuer och introduktion till t.ex. programmering.