KLIMATPAKET med lektionsmaterial för åk1-9 + gymnasiet

Klimatförändringarna påverkar oss alla. Det blir allt vanligare med stormar och översvämningar. Vintrarna har blivit mildare med mera regn och mindre snö. Skillnaderna mellan de olika årstiderna är inte lika stor som det var tidigare. Allt detta är inte frågan

Samlingar

Gissa de matematiska begreppen https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/gissa-de-matematiska-begreppen Utematte http://creativestarlearning.co.uk/c/maths-outdoors/ Problemlösning, Känguru-uppgifterna från tidigare år http://www.ncm.gu.se/node/1560 Bäveruppgifterna: bebras.se Skolverkets material, matematiklyftet  åk 1-3: https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik/faces/training/ak1-3?_afrLoop=13735767206191312&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=s0ynvfc21_4 https://eu.ixl.com/ http://www.matteboken.se/ http://nomp.se/ Math Is fun http://www.mathsisfun.com/ PRIM-gruppen http://www.su.se/primgruppen Matematik på Vetamix https://haku.yle.fi/?q=matematik&category=Vetamix&language=sv&UILanguage=sv Math Speed Drill (applikation), alla räknesätt

I4 Geometri och mätning

Riktnings- och lägesbegrepp, figurer, känna igen, bygga, rita, mäta, längd, massa, volym, tid Visualisera lägesord https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/visualisera-lagesord Mattelek med former http://arenan.yle.fi/1-3085258 Mattelek med perspektiv (karta över rummet) http://arenan.yle.fi/1-3085244 Mäta: Meter och centimeter http://arenan.yle.fi/1-3081796 Mäta med käppar 1 http://creativestarlearning.co.uk/early-years-outdoors/outdoor-maths-measuring-the-size-of-sticks/ Mäta med käppar