LUMA-center Åbo Akademi hör till nätverket LUMA-center Finland, som inledde verksamheten år 2013. LUMA-center Finland vill stöda och motivera intresset för matematik, naturvetenskaper och teknologi hos barn och unga. Nytt och forskningsbaserat lärande inom vetenskap och teknologi riktar in sig på hela utbildningsspektret, från förskola till gymnasiet. Målsättningen är att uppmuntra till högskolestudier inom dessa ämnesområden. LUMA-center Finland fungerar som en paraplyorganisation för regionala LUMA-centra placerade vid alla finska universitet. Den svenskspråkiga verksamheten koordineras av LUMA-center Åbo Akademi i samråd med Skolresurs.

Vid Åbo Akademi är LUMA-centret placerat vid Centret för livslångt lärande (CLL). Administrativt ansvarig är vicedirektör och enhetschef Catharina Groop.

Målsättningen är ett gott matematiskt-naturvetenskapligt och teknologiskt kunnande i hela Finland. LUMA-verksamheten:

 • inspirerar och uppmuntrar 3-19-åriga barn och unga till att studera matematik, naturvetenskaper,
 • teknologi och informationsbehandling (LUMA-ämnena) både i skolan och på fritiden
 • stöder nuvarande och blivande lärare och handledare, på alla stadier från småbarnspedagogik till
  universitet, till att upprätthålla och utveckla högklassig och inspirerande undervisning inom LUMA-ämnena
 • ökar allmänhetens förståelse för LUMA-ämnenas betydelse för individens, samhällets och miljöns välmående

Information om fortbildningsprogrammet LUMATIKKA

Information om LUMA-Finland utvecklingsprojekt


Styrgrupp LUMA-center Åbo Akademi

Ronald Österbacka, prof. fysik, ordförande – även medlem i LUMA-center Finlands styrelse
Catharina Groop, vicedirektör CLL
Kirsti Hemmi, prof. matematiska ämnenas didaktik – suppleant för Ronald Österbacka i LUMA-center Finlands styrelse
Johan Werkelin, akademilektor i oorganisk kemi
Bengt-Johan Skrifvars, verksamhetsledare (LUMA-center Åbo Akademi/Skolresurs.fi)


Aktuellt

Det som är aktuellt inom LUMA i Finland kan hittas här: LUMA-center Finland

Projektet StarT
StarT är ett mångvetenskapligt fenomenbaserat projekt riktat till skolor, daghem, hobbygrupper och familjer. Här är en filmsnutt från StarT-festivalen i Raseborg våren 2018 https://www.youtube.com/watch?v=R3s_Awdn8r4


Pågående projekt:

Projektledare vid Åbo Akademi:  Bengt-Johan Skrifvars och Katarina Drugg (ekonomi), CLL

 • Pilotprojekt:
  • Utforskande matematik: lärande, lärteknologi och arbetsliv
   • På jakt efter gömda dimensioner i matematikundervisningen – Ann-Sofi Röj-Lindberg, universitetslärare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
   • MAT(É)-TEMA(T)Ann-Sofi Röj-Lindberg
   • Utveckling av kreativt tänkande i skolmatematiken – Lars Burman, lektor vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
 • Utforskande naturvetenskap och omgivningslära: lärande, lärteknologi och arbetsliv
  • Från skogen till mikroskopet – Helen Cooper, forskardoktor vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
  • Öppna laborationer i kemi – Berit Kurtén, akademilektor vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
 • Teknologifostran: programmering, robotkunskap och informationssamhället
  • Mångsidig programmering – Linda Mannila, projektledare vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
  • DigiSmart – Linda Mannila

Kontakt:

Verksamhetsledare: Bengt-Johan Skrifvars, bengt-johan.skrifvars@abo.fi