LUMA Åbo Akademi och Lounais-Suomen LUMA-keskus lånar ut tre olika mobila laboratorier till skolor, laboratoriet “Mät mig” är ett av dem. Läs mer om utlåningen här: http://www.skolresurs.fi/mobila-laboratorier/

Mobila laboratoriet ”Mät mig” ger eleven en möjlighet att mäta

  • Lungvolymen
  • Gripkraften
  • Hopphöjden
  • Ljudfrekvensen
  • Pulsen

Temat för samman naturvetenskaper, hälsokunskap och gymnastik.

Mätresultaten visar skillnader mellan individer och resultaten kan diskuteras ur ärftlighetens, miljöpåverkans och hälsans synvinkel.

Utförandet: https://sites.utu.fi/luma/sv/undervisningshelheterna/mat-mig/