Portalen MATTErial har skapats för att stödja alla elever som vill arbeta med intressanta och extra utmanande uppgifter i matematik. Portalen är uppbyggd enligt läroplanens innehållsområden för läroämnet matematik i årskurserna 1 – 6 och 7 – 9. Uppgifterna för elever i årskurs 1 – 6 är färgkodade (grön, blå, röd och svart) enligt utmaningsgraden. Uppgifterna är av olika karaktär. En del uppgifter är s.k. öppna uppgifter som kan lösas på en mängd olika sätt. Många av uppgifterna har en lösning, eller ett förslag på en lösningsmodell, som du kan läsa då du skrollar ner i uppgiftsdokumentet.

Förutom sidorna med uppgifter för eleverna finns en egen sida för läraren. Där kan läraren hitta länkar till mer material för undervisningen. På sidan finns också en kontaktblankett där läraren kan skriva in önskemål, kommentarer eller dela med sig av tips och idéer.

Pärmbilden för portalen med texten MATTErial omgiven av illustrerade personer och en tax.
Infotillfällen

Det kommer att ordnas två informationstillfällen där man har möjlighet att bekanta sig med och ställa frågor kring portalens innehåll och upplägg. Välkomna med, ingen anmälan krävs!

Lärare i årskurserna 1 – 6 träffas den 25.8 kl. 15.15. Zoomlänk: https://aboakademi.zoom.us/j/62105477708 

Lärare i årskurserna 7 – 9 träffas den 24.8 kl. 15.15. Zoomlänk: https://aboakademi.zoom.us/j/64178036371

Arbetsgruppen som har utarbetat portalen MATTErial har bestått av:
  • Anna Karin Jern, klasslärare, åk 1 – 6, Raseborg
  • Charlotte Liljeström, speciallärare, åk 1 – 6, Åbo
  • Nina Aspegren, ämneslärare, åk 7 – 9, Pargas
  • Jennifer Jern, ämneslärare, åk 7 – 9, Raseborg
  • Lennart Jern, sakkunnig kring matematik och informationsteknik, Raseborg
  • Ann-Catherine Henriksson, utbildningsplanerare, Skolresurs
Bilder

Samtliga bilder i portalen har skapats av Amanda Österman. Bilderna får inte kopieras eller användas utan tecknarens tillstånd. Kontaktinformation till tecknaren finns på hennes webbplats Art_Amandaosterman.

Finansiär

Arbetet kring utarbetandet av portalen skulle inte ha varit möjligt utan hjälp av finansiären, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Vi är tacksamma för det stöd vi har fått!

Skolresurs lanserar den nya matematikportalen MATTErial
Taggar:                                         

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *