Lärare kan, ensamma eller tillsammans med kolleger från samma skola, delta i StarT med goda undervisningsmodeller för förverkligandet av mångvetenskapliga och fenomenbaserade lärhelheter eller för genomförandet av StarT-projekt. Undervisningsmodellen skall ha en koppling till LUMA ämnena (matematik, naturvetenskaper och teknologi).

Finlands representanter till Science on Stage 2019 festivalen i Portugal väljs bland lärare som deltagit med goda modeller i internationella serien.

En god modell:

  • Stöder undersökande arbetssätt och/eller fenomenbaserade projekt
  • Uppmuntrar till samarbete mellan lärare och/eller externa instanser
  • Inkluderar en visuell beskrivning (video/bildkollage, beroende på om man deltar i den nationella eller i den internationella serien). Visuella beskrivningen får inte vara samma som den som används för StarT-projektbidrag
  • Innehåller en ”receptlikanande” beskrivning, så att andra lärare lätt kan tillämpa undervisningsmodellen
  • Ett bidrag/skola

För att kunna delta i StarT med en undervisningsmodell, behöver den inte vara ny. Den räcker att den varit i användning under åren 2018 och 2019.