Vad är ett StarT-projekt?

StarT-projekten kan vara små eller stora:  de kan vara kortare arbeten, temakurser eller verksamhet som sträcker sig över hela läsåret. Det viktiga är att projekten har en anknytning till LUMA-ämnen (naturvetenskaper, matematik, teknik, programmering), behandlar ett av StarT-teman och planeras och utförs av barn och unga.

Teman för 2018-2019 är:

1) Matematiken omkring oss
2) Naturen och miljön
3) Välbefinnande och hälsa
4) Stjärnor och rymden
5) Hem, kultur och internationalism
6) Den funkar!
7) Teknologin omkring oss

Projektidéer: konstruera en rörlig leksak eller ett spel, programmera, undersök något fenomen, lös ett vardagligt problem,  skapa en  vetenskapsteater eller -musikal.

Allt är möjligt!

Kolla StarT:s youtubekanal för fler exempel!

Tillbaka till StarT